Gebruiksvoorwaarden

www.kampa.co.uk is een website die wordt onderhouden door Dometic UK Awnings Limited.

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u deze website gebruikt. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De gebruikte foto‘s en tekeningen dienen uitsluitend ter illustratie. De genoemde formaten en specificaties zijn bij benadering en gelden slechts ter indicatie. Dometic UK Awnings Limited behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving specificaties te wijzigen als dat als noodzakelijk wordt beschouwd.

Dometic UK Awnings Limited behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

Dometic UK Awnings Limited is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en van al het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, tenzij anders vermeld. Deze werken worden beschermd door auteurswetten en verdragen overal ter wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. Reproductie, publicatie en wijziging is niet toegestaan zonder toestemming van Dometic UK Awnings Limited.

Toegang tot onze site

Toegang tot deze site is op tijdelijke basis toegestaan. Wij behouden het recht om de diensten die we op onze website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Dometic UK Awnings Limited streeft ernaar deze site regelmatig bij te werken en kan de inhoud op elk moment wijzigen. Indien noodzakelijk, kan Dometic UK Awnings Limited de toegang tot de site opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten. Materiaal op deze site kan op elk moment verouderd zijn en Dometic UK Awnings Limited is niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Links vanaf onze site

Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, dienen deze links uitsluitend ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden hier geen verantwoordelijkheid voor of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Bij het bezoeken van een site via deze website, adviseert Kampa UK Limited u hun gebruiksvoorwaarden op naleving te controleren en te bepalen hoe zij uw informatie kunnen gebruiken.

Gebruik van cookies

Cookies bieden informatie over de computer die door een bezoeker wordt gebruikt. Indien nodig kunnen we cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw computer zodat wij onze website kunnen verbeteren.

We kunnen informatie over uw algemene internetgebruik verzamelen door de cookie te gebruiken. Waar gebruikt, worden deze cookies gedownload naar uw computer en opgeslagen op de harde schijf van de computer. Dergelijke informatie zal u niet persoonlijk identificeren. Het zijn statistische gegevens. Deze statistische gegevens identificeren geen enkele persoonlijke informatie

U kunt de instellingen op uw computer aanpassen om eventuele cookies te weigeren. Dit doet u eenvoudig door het weigeren van cookies op uw computer te activeren.

Toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken hebben een niet-exclusieve jurisdictie over claims die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband staande met deze of hun onderwerp of vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Kampa is een Europees geregistreerd handelsmerk van Dometic UK Awnings Limited.