Main Content

Underhåll av AirFrame

Kampa AirPoles kräver inget underhåll men ska skyddas mot skador vid förvaring. Skador på grund av felaktig användning, vindskador eller försummelse täcks inte av garantin. Reparera eventuella skador vid första möjliga tillfälle.

Med tiden kan AirPoles vridas något. Detta beror främst på att förtältet blåses upp underifrån, men det kan också uppstå under uppställning eller nedtagning. Detta kan lösas med lite justering av innerslangarna.

Isoleringsventilerna på AirFrames kan behöva justeras över tid.