Main Content

Underhåll av förtältets insektsskydd?

Reparation av insektsskyddet bör göras av en auktoriserad Kampa reparationsverkstad eller din återförsäljare. Reparationer och ändringar utförda av ett obehörigt företag kan ogiltigförklara garantin.

Kampa rekommenderar att behandla insektsskyddet med vår Awning & Tent Protector en gång om året. Detta säkerställer inte bara att förtältet förblir vattentätt, men det ger även ett extra skydd mot UV-skador, vilket förlänger förtältets livslängd.

Kampa Awning & Tent Protector kan också användas om förtältet börjat läcka. Det är dock vår erfarenhet att de allra flesta misstänkta läckor faktiskt är kondens.

Om någon tejpad söm har skadats eller lossnat rekommenderas att reparera med CA9013 – Seam Sealant tätningsmassa. Detta appliceras enkelt och resulterar i en färglös och flexibel lagning.