Main Content

Förvaring av förtält

Förtält förvaras bäst öppna. Lufta ordentligt och se till att förtältet är helt torrt innan du packar ihop det. Förvara på en väl ventilerad torr plats. I ett vått eller fuktigt förtält bildas mögel förvånansvärt snabbt. Mögel kan också bildas när ett förtält får ligga oanvänt med dålig ventilation under en lång tid.

Mögel har en negativ effekt på materialets PU-beläggning som påverkar:

  • Vattentålighet
  • Materialens livslängd
  • Om mögel har bildats rekommenderar vi att förtältet rengörs med vårt Awning Cleaner och därefter behandlas med vårt högeffektiva impregneringsmedel.

Stål- och aluminiumstänger ska förvaras på en väl ventilerad och torr plats. Om stängerna förvaras våta och fuktiga kan de korrodera och ta permanent skada. För att förhindra korrosion smörj in stängerna med en tunn beläggning vaselin. Se till att torka bort vaselinet helt före användning.

Vid fällning av förtältet bör dragkedjor undanhållas från kontakt med fönstren när möjligt. Instruktioner om hur du fäller våra förtält på bästa sätt finns i den medföljande bruksanvisningen.

Tältpinnar ska rengöras och kontrolleras på skada före förvaring. Förtältet levereras komplett med standardpinnar. Dessa är lämpliga för många campingplatser men det kan finnas situationer då det krävs en annan typ av tältpinnar.

Om ett förtält förvaras på en mycket kall plats, under 0 °C, rekommenderas att placera det på en varmare plats före användning, särskilt fönsterpanelerna. Om det är mycket kallt kan fönstren spricka när de sätts upp.