Main Content

Vad händer med luften i Kampa AirFrame när temperaturen ökar?

Medan testat till 22 psi fungerar AirFrame-systemet bäst när det pumpas till 9 psi och är då lämpligt för både varmt och kallt klimat samt extrema temperaturförändringar.

Eftersom AirPoles klarar extrema temperaturförändringar, använder Kampa förtält inte tryckavlastningsventiler eftersom dessa i onödan skulle leda ut luft från förtältet, vilket minskar stabiliteten och sedan kräver mer luft.

Nedanstående diagram visar hur lufttrycket i en AirPole kommer att variera vid olika temperaturer:

AirPole tryck temperatur

  • 12,0 psi 50 °C
  • 10,5 psi 40 °C
  • 9,7 psi 30 °C
  • 9,0 psi 20 °C
  • 8,2 psi 10 °C
  • 7,5 psi 0 °C
  • 6,7 psi -10 °C
  • 5,9 psi -20 °C
  • 5,2 psi -30 °C

i: Ett förtält som blåsts upp till 9 psi vid 20 °C kommer bara att öka till 10,5 psi vid 40 °C, väl inom det testade maximala lufttrycket på 22 psi.